Sekä katutaide että verkkosivutaide ovat kiistanalaisia taiteenlajeja konservatiivisimpien ihmisten mielestä. Jotkut mieltävät taiteen perinteisiksi kuvaveistoksiksi museoissa tai maalaustöiksi, jotka voi kehystää ja laittaa seinälle. Taide on käsitteenä moniselitteinen, eikä aina löydy yhteistä näkemystä siitä, mikä lukeutuu taiteeksi. Taiteen tekeminen on ilmaisua, jolla herätetään toisissa ihmisissä tunnevaikutuksia. Näkeminen ja kuuleminen ovat tavallisimpia tapoja kokea taidetta, mutta kokeminen voi olla kosketeltavaakin. Riippuu kokijan omasta taidekäsityksestä, onko jokin teos taidetta.

Taiteesta voi nauttia, tai joskus se on kaikkea muuta kuin nautittavaa, vaikka yhdeksi taiteen piirteeksi sanottaisiinkin mielihyvän tuottaminen. Taide voi olla epämiellyttävää ja hyvin häiritsevää ja taiteella otetaan usein kantaa. Katutaide ei aina tuota samanlaisia harmonisia kauneuden kokemuksia kuin vaikkapa perinteinen kuvataide. Se on silti kiistatonta, että monet kokevat esimerkiksi graffitimaalaukset taiteeksi. Graffiti on harrastajiensa mielestä myös esteettistä ja sen elementtejä käytetään muuallakin kuin seinille maalattuna, esimerkiksi kuvituksessa, logoissa ja kuoseissa.

Katutaide

Katutaide on kattotermi monenlaisille teoksille. Tunnetuin katutaiteen muoto on graffiti ja yleisin on tägit. Graffitin juuria voi etsiä vaikka kivikaudelta lähtien, mutta nykyisenlaisen hip hop -kulttuurista ponnistavan graffitin alku oli 1970-luvun lopulla. Silloin graffitikulttuuria kehitti esimerkiksi Blade, joka keksi monet nykyisinkin graffiteissa käytettävistä fonteista. Merkkejä tekstipohjaisen graffitin juurista voi nähdä paljon varhaisemmiltakin ajoilta, kuten toisen maailmansodan aikaisista “Kilroy was here” -kirjoituksista.

Katutaiteen tarkoitus usein on enemmänkin puhutella kuin miellyttää. Julkiseen tilaan tehty teos voi jo olemassa olollaan ottaa kantaa, koska sillä vallataan tilaa taiteelle keneltäkään kysymättä. Toki katutaidetta tehdään myös sopimalla tilan omistajan kanssa asiasta, on luvallisia graffitiseiniä, eikä tekeminen ole aina kyselemättä tehtyä. Esimerkiksi suurien muraalien tekeminen kestää niin kauan, ettei niitä ole oikein mahdollista tehdä ilman lupaa.

Graffiti on helpoiten suuren yleisön ymmärrettävissä silloin, kun siinä on tekstin lisäksi kuvia ja se on tehty yleisempää esteettistä makua miellyttävämmäksi. Taiteena se voi puhutella silloinkin: joko ottamalla kantaa julkisen tilan käyttöön tai johonkin muuhun.

Verkkosivutaide

Verkkosivujen päätavoitteita ovat yleensä toimivuus ja käytännöllisyys, mutta sivuston visuaalinen ilme on hyvin tärkeä osa sitä, mitä sivuilla halutaan viestiä. Verkkosivujen grafiikkaa suunnittelevat web designerit, jotka saattavat harrastaa verkkosivujen lisäksi myös taiteen tekemistä. Sivujen kuvat ja logot voivat itsessään olla taideteoksia. Esimerkiksi katutaiteiden stensiilityöt sopivat hyvin logoiksi etenkin, kun yritys tai muu taho haluaa antaa itsestään urbaanin ja nykytaiteellisen kuvan. Jos yritys haluaa nimestään tägikuvan, haluavat he suunnata palvelujaan tietynlaisille ihmisille, jotka osaavat arvostaa tägeihin liittyvää kulttuuria.

Oma lukunsa ovat taiteilijat, kuten valokuvaajat, graafikot ja taidemaalarit, jotka tuovat itseään ja tuotantoaan esille omilla verkkosivuillaan. Koska graffitien luonteeseen kuuluu niiden päälle maalaaminen, ovat valokuvat ainoa tapa ikuistaa graffitiluomukset. Näitä kuvia arkistoidaan verkkosivuille muiden ihailtaviksi.

Etenkin taidevideot ovat katsottavissa tietokoneen ruuduilta, vaikka esimerkiksi videoinstallaatiot saattavat olla suunniteltu projisoitaviksi paljon suuremmille pinnoille ja tietynlaiseen tilaan. Sitten ovat verkkosivut, joille taiteilijat työkseen tuottavat kuvastoa. Tätä samankaltaista kuvastoa he saattavat käyttää myös taideteoksissaan.

Pääsääntöisesti verkkosivujen suunnittelu ei ole taidetta, koska sivujen tarkoitus on muu kuin taide-elämyksen tuottaminen. Sen sijaan verkkosivut tiedottavat ja markkinoivat. Verkkosivut voisivat olla taidetta, jos sivut luotaisiin pelkästään tuomaan kävijöilleen taiteellisen kokemuksen. Upeat verkkosivut voivat tuoda mielihyvää käyttäjilleen samaan tapaan kuin taide.

Verkkosivuilta voi löytää taidetta erilaisissa visuaalisissa elementeissä. Nettikasinoiden sivuilla on isossa roolissa peligraafikoiden suunnittelemat kuvat ja pelihahmot. Etenkin videot voivat olla hyvinkin elämyksellisiä ja antaa ajattelemisen aihetta.